logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Ce obligatii fiscale trebuie indeplinite in octombrie? Inapoi Valorificari Creante

13 Octombrie 2009

Potrivit Calendarului fiscal stabilit de ANAF pentru anul 2009, pana la data de 26 octombrie trebuie indeplinite urmatoarele obligatii fiscale:

1. Obligatii fiscale privind impozitul si contributiile aferente salariilor:

- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat - Formular 100 - privind calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pentru luna precedenta, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale - Formular 102 - pentru luna precedenta, de catre platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.

- Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania - Formular 224 - pentru luna precedenta.

2. Alte obligatii fiscale:

- Depunerea Situatiei principalilor indicatori economico-financiari realizati din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc de catre organizatorii de jocuri de noroc

- Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile intracomunitare de bunuri VIES Formular 390 de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care au efectuat in trimestrul de raportare livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal

- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat Formular 100 privind :
a) Calcularea, retinerea si virarea impozitului pentru trim.III 2009 de catre platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere
b) Calcularea si virarea impozitului pe profit trim.III 2009 de catre contribuabilii, altii decat societati bancare , de catre persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana si de catre asocierile fara personalitate juridica.

- Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual de catre contribuabilii societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine

- Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor pentru trim. III 2009 de catre microintreprinderi

- Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile de catre operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali implicati in comercializarea produselor

- Depunerea situatiei privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor pentru luna precedenta de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate

- Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta de catre orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna, are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de impozit pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata impozitului pentru luna respectiva.

- Depunerea Declaratiei privind accizele Formular 103 de catre platitorii de accize

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase de catre antrepozitarii autorizati pentru productie

- Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata Formular 301 de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz .


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.