logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Data declararii unei cladiri noi in scopuri de impozitare Inapoi Valorificari Creante

09 Noiembrie 2009

In conditiile actualei crize economice, cand dezvoltatorii imobiliari gasesc mai greu posibilitati de valorificare a investitiei lor, momentul de la care investitorul devine si platitor de impozite locale pentru cladire devine foarte important, deoarece aparitia acestei cheltuieli raportat la valorificarea greoaie a investitiei imobiliare poate cantari mult in planul de afaceri. Deci, cat poate fi amanata, fara alte consecinte, plata de impozite pe cladire?

Potrivit Codului Fiscal o cladire trebui inregistrata in scopul impunerii astfel(art.254):
(1) In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

...

5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.
Potrivit Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (art.62) :
(1) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;

b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;

c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.
Din aceste norme rezulta ca, pentru lucrarile finalizate inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, care curge de la inceperea lucrarilor, in 30 de zile de la intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor trebui inregistrata cladirea in vederea impunerii.

Pana la acea data se poate face receptia la terminarea lucrarilor fara a implica alte sanctiuni privind nerespectarea dispozitiilor autorizatiei.

Modalitatea de incheiere a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor este reglementat de HG 273/1994 (cu modificari) .

Receptia se face de catre o comisie din care fac parte obligatoriu un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia. (art.7 alin.1)

Comisia se numeste de catre investitor.

Reprezentantii executantului, ai proiectantului si nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avand calitatea de invitat insa trebuie sa fie invitati.

Receptia trebuie organizata in 15 zile de la data la care investitorul a fost notificat de terminarea efectiva a lucrarilor de catre executant. (art.8 a se vedea si Normele metodologice la Codul Fiscal)

Fata de regulile mai sus amintite numai documentul incheiat conform legii reprezinta o receptie la terminarea lucrarilor. De exemplu, un proces-verbal incheiat de beneficiar si antreprenor nu este un proces-verbal de receptia alicrarilor, deoarece nu a fost formata o comisie de receptie in intelesul regulamentului, a lipsit reprezentantul autoritatii publice din comisie.

O Comisie de receptie la terminarea lucrarilor se va putea intruni legal numai dupa ce executantul va notifica terminarea efectiva a lucrarilor.

Din acestea rezulta ca atat timp cat executantul nu notifica terminarea lucrarilor nu se declanseaza mecanismul care conduce la declararea imobilului in scopuri de plata a impozitelor. In acelasi timp, nu exista vreo sanctiune atat timp cat terminarea lucrarilor nu depaseste limita maxima pentru executarea lucrarilor prevazuta in autorizatia de construire.


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.