logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Legea 324/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale Inapoi Valorificari Creante

26 Octombrie 2009

Legea 324/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 713 din 22 octombrie 2009.

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46 din 13 mai 2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata. Revocarea imputernicirii opereaza fata de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare.”

2. La articolul II, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatele (2), (8) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) depun la organul fiscal competent in a carui administrare fiscala se afla, conform legii, pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. in certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea, cu exceptia celor prevazute la alin. (9);
c) pana la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse in rate si neachitate pana la aceasta data, precum si a altor obligatii fiscale decat cele care au facut obiectul inlesnirilor la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata, cu termene de plata pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala mentionate in acesta;
...............................................................................................
(2) Pentru sumele restante si care urmeaza sa fie platite pana la data de 25 decembrie 2009 se datoreaza majorari de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Acestea se comunica de catre organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie 2010 si se achita nu mai tarziu de data de 31 martie 2010.
...............................................................................................
(8) Beneficiaza de toate efectele juridice ale inlesnirilor la plata debitorii care achita anticipat pana la data de 25 decembrie 2009 ratele din graficul de esalonare, dar nu au indeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, fara a mai fi necesara constituirea garantiei prevazute la alin. (7), cu exceptia debitorilor pentru care contractul de vanzare-cumparare de actiuni a fost desfiintat din vina cumparatorului.
...............................................................................................
(11) Prevederile alin. (1)—(10) si (12) se aplica in mod corespunzator si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor reprezentand creante proprii ale institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, precum si creante fiscale sau de alta natura preluate in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.”

3. Articolul VIII se abroga.

4. Dupa articolul VIII se introduce un nou articol, articolul IX, cu urmatorul cuprins:
„Art. IX. — (1) Pe perioada cat isi desfasoara activitatea, persoanele care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inaltii functionari publici, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, atat la nivel central,
cat si la nivel teritorial, nu raspund civil sau penal, dupa caz, decat daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu vinovatie, constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin.
(2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (1) se suporta de catre ordonatorul de credite, urmand sa fie recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii, in functie de gradul de vinovatie a acestora retinut de instanta de
judecata.
(3) Modalitatea de aplicare a dispozitiilor alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.”

Art. II. — Prevederile cap. II „Repunerea in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale se aplica si pentru contribuabilii care au beneficiat de inlesniri la plata, ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care au respectat prevederile art. II alin. (1) lit. a), depun cerere potrivit art. II alin. (1) lit. b) si respecta prevederile art. II alin. (1) lit. c) si e), precum si ale art. II alin. (2) din acelasi act normativ.

Art. III. — La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) alineatele (6)—(8) ale articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare;
b) alineatul (3) al articolului 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.