logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Legea Nr. 343/2009 privind aprobarea OUG nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Inapoi Valorificari Creante

19 Noiembrie 2009

Legea Nr. 343/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 779, din 13 noiembrie 2009.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 191 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In aplicarea prevederilor prezentului articol se elaboreaza norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.”

2. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu urmatorul cuprins:
„121. Dupa alineatul (2) al articolului 169 se introduc trei noi alineate, alineatele (21)—(23), cu urmatorul cuprins:
«(21) Incepand cu anul 2010, beneficiaza de accize specifice reduse si producatorii de bere care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala ce depaseste 200.000 hl/an, estimeaza o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an si care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (4), cu conditia instiintarii autoritatii fiscale competente in termenul prevazut la alin. (3), conform prevederilor din norme.
(22) Producatorii de bere prevazuti la alin. (21), care in cursul anului constata ca productia realizata depaseste cantitatea de 200.000 hl/an, datoreaza acciza specifica si au obligatia platii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se constata depasirea respectivei cantitati, a diferentei dintre acciza specifica si acciza specifica redusa, precum si a majorarilor de intarziere aferente diferentei de plata, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul aceluiasi termen, producatorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale in care au declarat si platit acciza specifica redusa.

(23) Producatorii de bere prevazuti la alin. (21), care in cursul anului estimeaza ca vor avea o productie care va depasi cantitatea de 200.000 hl/an, pot plati acciza specifica si vor instiinta despre acest fapt autoritatea fiscala competenta. Instiintarea autoritatii fiscale competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu inlatura obligatia platii diferentei dintre acciza specifica si acciza specifica redusa, precum si a majorarilor de intarziere aferente diferentei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea evidentierii obligatiilor fiscale datorate in plus fata de cele achitate cu titlu de acciza specifica redusa, producatorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale in care au declarat si platit acciza specifica redusa.»”
Art. II. — Producatorii de bere care indeplinesc conditiile prevazute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala ce depaseste 200.000 hl/an, dar care estimeaza in cursul anului 2009 o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an, beneficiaza de acciza specifica redusa cu conditia instiintarii autoritatii fiscale competente in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, conform conditiilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Pentru acciza platita pana la data depunerii instiintarii se procedeaza la restituirea diferentei de acciza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea evidentierii obligatiilor fiscale platite in plus cu titlul de acciza specifica, producatorii de bere au obligatia de a depune, la autoritatea fiscala competenta, declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele de declarare in care au efectuat plata accizei specifice.
Art. III. — Producatorii de bere care in anul anterior intrarii in vigoare a prezentei legi au indeplinit conditiile prevazute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au detinut instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care depaseste 200.000 hl/an, dar au realizat o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an, pot solicita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi restituirea diferentei dintre acciza specifica platita si acciza specifica redusa. Sumele reprezentand diferenta de acciza se restituie in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de control prin care vor fi individualizate aceste sume. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.
Realizat deGeneral Group IT