logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Legea nr. 361/2009 - aprobarea OUG nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Inapoi Valorificari Creante

26 Noiembrie 2009

Legea nr. 361/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 800, din 24 noiembrie 2009.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
„71. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
«b1) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si ale bugetului asigurarilor pentru somaj, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie;»”.

2. La articolul I punctul 17, alineatul (21) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(21) Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevazuti la art. 5 alin. (14), precum si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.