logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
MFP a elaborat normele de raportare contabila anuala la 31 decembrie 2009 Inapoi Valorificari Creante

13 Noiembrie 2009

Ministerul Finantelor Publice(MFP) a elaborat recent un proiect de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie 2009, prin care se reglementeaza continutul de informatii cuprinse in raportarea contabila anuala, care se depune la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Legea contabilitatii prevede la art. 28 faptul ca societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.

MFP poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale ANAFa situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

In vederea asigurarii unui continut unitar de informatii si pentru facilitarea intocmirii raportarii anuale, formularele care constituie Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 cuprind informatii care se regasesc in situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare anuale consolidate.

In scopul intocmirii raportarilor anuale, entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, efectueaza evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu reflectarea in contabilitate

Totodata, in termen de 15 zile de la terminarea lichidarii societatilor comerciale, lichidatorii trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale ANAF situatia financiara finala. Pe perioada lichidarii, societatile comerciale aflate in lichidare nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoanaautorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991.

Societatile comerciale vor completa formularele de raportare anuala, folosind planul de conturi aplicabil fiecarei categorii, conform reglementarilor contabile in vigoare.

Formularele care sunt cuprinse in raportarile anuale la 31 decembrie 2009, cu exceptia formularului "Date informative" (cod 30) si a formularului "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), sunt cele prevazute de reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii de entitati, fiind parte componenta a situatiilor financiare anuale intocmite potrivit acelor reglementari contabile.

Structura formularelor si datele raportate in "Bilant" si ,,Contul de profit si pierdere” care sunt cuprinse in raportarea anuala intocmita la 31 decembrie 2009 de catre entitatile care fac obiectul prezentului ordin, cu exceptia societatilor comerciale si a sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt aceleasi cu cele din situatiile financiare anuale.

Pentru societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,formularele "Bilant" si ,,Contul de profit si pierdere” cuprinse in raportarea anuala la 2009 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, structura acestor formulare fiind aceeasi cu cea din situatiile financiare anuale.

Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a acestor prevederi revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatilor.

Ordinul intra in vigoare incepand cu raportarea anuala la 31 decembrie 2009.

Termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea Contabiliatii, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale ANAF sunt:
-150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute mai sus la litera a), cu exceptia societatilor comerciale;
-120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute mai sus la litera b).


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.