logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Modificari in normele de aplicare ale Codului Fiscal(I): TVA - operatiuni si persoane impozabile Inapoi Valorificari Creante

23 Noiembrie 2009

Ministerul Finantelor Publice a elaborat recent un proiect de modificare a normelor de aplicare ale Legii nr. 571/2003, avand in vedere ultimele modificari aduse Codului Fiscal, prin OUG nr. 109/2009.

Operatiuni impozabile

Potrivit articolului 126 din Codul Fiscal, din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, in sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2).
(1) in sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una din conditiile prevazute la lit. a) - d) nu este indeplinita.

In sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii trebuie sa se efectueze cu plata. Conditia referitoare la "plata" implica existenta unei legaturi directe intre operatiune si contrapartida obtinuta. O operatiune este impozabila in conditiile in care aceasta operatiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obtinuta este aferenta avantajului primit, dupa cum urmeaza:
a) conditia referitoare la existenta unui avantaj pentru un client este indeplinita in cazul in care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajeaza sa furnizeze bunuri si/sau servicii determinabile persoanei ce efectueaza plata, sau in absenta platii, cand operatiunea a fost realizata pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Aceasta conditie este compatibila cu faptul ca serviciile au fost colective, nu au fost masurabile cu exactitate sau au facut parte dintr-o obligatie legala;
b) conditia existentei unei legaturi intre operatiune si contrapartida obtinuta este indeplinita chiar daca pretul nu reflecta valoarea normala a operatiunii, respectiv ia forma unor cotizatii, bunuri sauservicii, reduceri de pret, sau nu este platit direct de beneficiar ci de un tert.

In sensul art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, achizitia intracomunitara de mijloace noi de transport efectuata de orice persoana impozabila ori neimpozabila sau de orice persoana juridica neimpozabila este intotdeauna considerata o operatiune impozabila in Romania, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, daca locul respectivei achizitii intracomunitare este in Romania, conform art. 1321 din Codul fiscal.

In sensul art. 126 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, achizitia intracomunitara de produse accizabile efectuata de o persoana impozabila sau de o persoana juridica neimpozabila este intotdeauna considerata o operatiune impozabila in Romania, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, daca locul respectivei achizitii intracomunitare este in Romania, conform art. 1321 din Codul fiscal.

Echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 de euro, prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil in cursul unui an calendaristic, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5.

In aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul plafonului de achizitii intracomunitare se iau in considerare urmatoarele elemente:
a) valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare, cu exceptia achizitiilor intracomunitare prevazute la alin. (7);
b) valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare;
c) valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import;

La calculul plafonului pentru achizitii intracomunitare nu se vor lua in considerare:

a) valoarea achizitiilor intracomunitare de produse accizabile;
b) valoarea achizitiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;
c) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit.
b) din Codul fiscal;
d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare la distanta pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;
e) valoarea achizitiilor de bunuri second-hand, de opere de arta, de obiecte de colectie si antichitati, asa cum sunt definite la art. 1522 din Codul fiscal, in cazul in care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevazut la art. 1522 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate;
f) valoarea achizitiilor de gaze naturale si energie electrica a caror livrare a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

In cazul in care plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit, persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, daca nu este deja inregistrata conform art 1531 alin. (1) lit. b) sau c).inregistrarea va ramane valabila pe perioada pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost depasit plafonul de achizitii si cel putin pentru anul calendaristic urmator.

Persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa incheierea anului calendaristic urmator celui in care s-a inregistrat, Prin exceptie, persoana respectiva ramane inregistrata in scopuri de TVA pentru toate achizitiile intracomunitare efectuate cel putin pentru inca un an calendaristic, daca plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit si in anul calendaristic care a urmat celui in care persoana a fost inregistrata.

Daca dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care persoana a fost inregistrata,= persoana respectiva efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut conform art. 1531 din Codul fiscal, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care este obligata sa ramana inregistrata in urma depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare in anul urmator anului in care s-a inregistrat.

In sensul art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, persoanele impozabile care efectueaza numai operatiuni pentru care taxa nu este deductibila si persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu depasesc plafonul pentru achizitii intracomunitare, pot opta pentru regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codulfiscal. Aceste persoane sunt obligate la plata taxei in Romania pentru toate achizitiile intracomunitare dela data la care isi exercita optiunea, si vor solicita un cod de inregistrare in scopuri de TVA . Aceste persoane pot solicita anularea inregistrarii oricand dupa incheierea a doi ani calendaristici ce urmeaza celui in care s-au inregistrat, conform art. 1531 alin. (6) din Codul fiscal.

In cazul in care dupa incheierea a doi ani calendaristici consecutivi de la inregistrare, persoanele prevazute mai sus efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut conform art. 1531 din Codul fiscal, se considera ca aceste persoane si-au reexercitat optiunea in conditiile art. 126 alin. (6) si art. 1531 alin. (7) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care aceste persoane sunt obligate sa ramana inregistrate in urma depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, in anul calendaristic anterior, situatie in care se aplica prevederile de la alin. (9).

In scopul aplicarii prevederilor art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal relatia de transport a bunurilor, din primul stat membru in Romania, trebuie sa existe intre furnizor si cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabil pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale. Daca transportul este realizat de beneficiarul livrarii, sau daca cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, nu sunt aplicabile masurile de simplificare pentru operatiuni triunghiulare. Obligatiile ce revin beneficiarului livrarii ulterioare, daca Romania este al treilea stat membru :
a) sa plateasca taxa aferenta livrarii efectuate de cumparatorul revanzator care nu este stabilit si nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (4) si art. 157 alin. (1) sau (2), dupa caz;
b) sa inscrie achizitia efectuata in rubrica "Achizitii intracomunitare" din decontul de taxa prevazut la art. 1562 sau 1563 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal.

In cazul operatiunilor triunghiulare efectuate in conditiile prezentate la art. 126 alin. (8) lit. b), daca Romania este al doilea stat membru al cumparatorului revanzator si acesta a transmis furnizorului din primul stat membru, codul sau de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal, cumparatorul revanzator trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
a) sa emita factura prevazuta la art. 155 din Codul fiscal, in care sa fie inscris codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania si codul de inregistrare in scopuri de TVA, din al treilea stat membru, al beneficiarului livrarii.
b) sa nu inscrie achizitia intracomunitara de bunuri care ar avea loc in Romania ca urmare a transmiterii codului de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, aceasta fiind neimpozabila. in decontul de taxa aceste achizitii se inscriu la rubrica rezervata achizitiilor neimpozabile;
c) sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii din al treilea stat membru in rubrica rezervata livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa a decontului de taxa si in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, urmatoarele date:
1. codul de inregistrare in scopuri de TVA, din al treilea stat membru, al beneficiarului livrarii;
2. codul T in rubrica corespunzatoare;
3. valoarea livrarii efectuate.˝


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.