logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
Modificari in normele de aplicare ale Codului Fiscal(II): Achizitii intracomunitare de bunuri. Stabilirea sediului activitatii economice Inapoi Valorificari Creante

24 Noiembrie 2009

Ministerul Finantelor a modificat recent normele de aplicare ale Codului Fiscal, pentru a le pune in acord cu noile reglementari aduse Legii nr. 571/2003, prin OUG nr. 109/2009. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de HG si vizeaza printre altele achizitiile intracomunitare de bunuri si modalitatea de stabilire a sediului activitatii economice.

Persoana impozabila si sediul activitatii economice

Locul unde o persoana impozabila isi are stabilit sediul activitatii economice este locul unde sunt adoptate deciziile esentiale privind managementul persoanei impozabile si unde sunt exercitate functiile administratiei sale centrale.

Pentru a stabili locul unde o persoana impozabila isi are sediul activitatii sale economice este necesar sa se aiba in vedere o serie de factori, cum ar fi, in cazul persoanelor juridice, sediul inregistrat al acestora, locul unde se desfasoara administratia centrala, locul unde se intrunesc directorii si locul, de regula acelasi, unde se stabileste politica generala a companiei. De asemenea, mai pot fi avuti in vedere si alti factori, cum ar fi locul unde domiciliaza principalii directori locul unde se intrunesc adunarile generale, locul unde sunt stocate documentele administrative si contabile, precum si locul unde tranzactiile financiare si in special cele bancare sunt realizate in principal.

Faptul ca locul de la care sunt realizate efectiv activitatile de persoana impozabila nu este situat intr-un stat membru, nu exclude posibilitatea ca persoana impozabila sa isi aiba stabilit sediul activitatii sale economice in statul membru respectiv. Prezenta unei cutii postale sau a unor reprezentante comerciale nu poate fi considerata ca sediu al activitatii economice al unei persoane impozabile, daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate in tezele anterioare.

In cazul persoanelor fizice care sunt persoane impozabile pentru care nu poate fi identificat un sediu al activitatii economice, domiciliul stabil al acestor persoane va fi considerat sediul activitatii economice in scopul determinarii statului in care acestea sunt stabilite.

In scopul aplicarii prevederilor art. 1251 alin. (2) lit. c) si art. 150 din Codul fiscal:
a) daca sediul fix din Romania, al unei persoane impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, nu participa la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, respectiv resursele tehnice si/sau umane din Romania nu sunt utilizate pentru realizarea acestor operatiuni, se considera ca persoana impozabila nu este stabilita in Romania pentru respectivele operatiuni;
b) daca sediul fix din Romania, al unei persoane impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, participa la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii inainte sau in timpul realizarii acestor operatiuni, sau conform unor intelegeri este prevazut ca sediul fix poate sa intervina ulterior derularii operatiunilor pentru operatiuni post-vanzare sau pentru respectarea unor clauze contractuale de garantie, si aceasta potentiala participare nu constituie o operatiune separata din perspectiva TVA, masura in care sunt utilizate resursele umane si/sau materiale in legatura cu aceste operatiuni nu este relevant deoarece se va considera ca in orice situatie acest sediu fix participa la realizarea operatiunilor respective;
c) atunci cand resursele tehnice si/sau umane ale sediului fix din Romania, al unei persoane impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, sunt utilizate numai pentru scopuri administrative suport, cum sunt serviciile de contabilitate, de emitere a facturilor si colectarea titlurilor de creanta, utilizarea acestor resurse nu va fi considerata ca participare la realizarea de livrari de bunuri sau prestari de servicii, fiind tratate doar ca servicii suport necesare indeplinirii obligatiilor legate de aceste operatiuni. În aceasta situatie, se va considera ca persoana impozabila nu este stabilita in Romania pentru aceste operatiuni;
d) atunci cand factura este emisa indicand codul de inregistrare in scopuri de TVA al sediului fix din Romania, acesta va fi considerat ca a participat la livrarea de bunuri sau la prestarea de servicii, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila poate face dovada contrariului.

Bunurile, transportul si livrarea acestora

Bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert care actioneaza in numele si in contul unuia dintre acestia, daca ori furnizorul ori cumparatorul este persoana insarcinata sa realizeze transportul. Terta persoana care realizeaza transportul in numele si in contul furnizorului sau al cumparatorului este transportatorul sau orice alta persoana care intervine in numele si in contul furnizorului ori al cumparatorului in realizarea serviciului de transport.

Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu se aplica in situatia in care cumparatorul a optat pentru calitatea de importator al bunurilor .

Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia cumparatorului in cazul in care bunurile nu sunt transportate sau expediate. În categoria bunurilor care nu sunt transportate sau expediate se cuprind bunurile imobile, precum si orice alte bunuri mobile corporale care, desi sunt livrate, intre vanzator si cumparator nu exista relatie de transport.

Exemplu: o persoana impozabila A stabilita in Romania livreaza bunuri unei alte persoane impozabile B stabilite in alt stat membru sau in Romania. Bunurile sunt transportate direct la C, o alta persoana care cumpara bunurile de la B. În primul caz persoana obligata sa realizeze transportul este A sau B. Pe relatia A - B se considera o livrare cu transport, iar pe relatia B - C se considera o livrare fara transport.

In al doilea caz, daca persoana obligata sa realizeze transportul este C, pe relatia A - B se considera o livrare fara transport, locul livrarii fiind locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B, iar in relatia B - C se considera o livrare cu transport, locul livrarii fiind locul unde incepe transportul, respectiv in statul membru al furnizorului A, unde se afla bunurile atunci cand incepe transportul.

In sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, echivalentul in lei al plafonului de 35.000 de euro pentru vanzarile la distanta se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5.

In cazul in care vanzarile la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania depasesc plafonul prevazut mai sus, se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizor din acel stat membru in Romania au loc in Romania pe perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator.

Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal la depasirea plafonului. Inregistrarea ramane valabila pana la 31 decembrie al anului calendaristic urmator celui in care furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta in Romania.

La calculul plafonului prevazut se iau in considerare:
a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu tert si care sunt
considerate ca au fost livrate in Romania din statul membru de import in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal.
b) valoarea vanzarii la distanta ce conduce la depasirea plafonului.

La calculul plafonului prevazut nu se iau in considerare:
a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;
b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;
c) valoarea oricarei livrari de bunuri cu instalare sau montare, efectuata in Romania de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) valoarea oricarei livrari efectuate de furnizor in statul membru de plecare in cadrul tranzactiei supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati prevazute la art. 1522 din Codul fiscal;
e) valoarea oricarei livrari de energie electrica si de gaz natural, distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural, conform art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

Furnizorul unei vanzari la distanta in Romania poate opta in statul membru in care este stabilit sa schimbe locul livrarii in Romania pentru toate vanzarile sale la distanta din acel stat membru in Romania. Optiunea se comunica si organelor fiscale competente din Romania printr-o scrisoare recomandata in care furnizorul va specifica data de la care intentioneaza sa aplice optiunea. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal inainte de prima livrare care va fi realizata ulterior exprimarii optiunii. Inregistrarea ca urmare a optiunii ramane valabila pana la 31 decembrie al celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea.

Vanzarea la distanta

Vanzarea la distanta are loc intr-un stat membru, altul decat Romania, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de furnizorul din Romania depaseste plafonul vanzarilor la distanta stabilit de statul membru de destinatie, care poate sa difere de cel stabilit, valabil pentru Romania.

Plafonul pentru vanzari la distanta se calculeaza pe fiecare an calendaristic. In sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele din alt stat membru care nu comunica furnizorului din Romania un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, sunt persoanele care beneficiaza in statul lor membru de derogarea prevazuta la art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al carei echivalent in Codul fiscal este art. 126 alin. (4).

In cazul in care furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de statul membru de destinatie, se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizorul din Romania in statul membru de destinatie au loc in acel stat membru pentru perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Daca se depaseste plafonul si in anul urmator, se aplica aceleasi reguli referitoare la locul acestor vanzari. Furnizorii trebuie sa comunice
printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in alt stat membru pentru vanzari la distanta ca urmare a depasirii plafonului pentru vanzari la distanta din alt stat membru, locul acestor livrari nemaifiind in Romania ci in statul membru in care s-a depasit plafonul.

La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru se iau in considerare:
a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor din Romania catre un anumit stat membru, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu tert si importate in Romania, care se considera ca au fost expediate din Romania, in conditiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vanzarii care conduce la depasirea plafonului in celalalt stat membru.

La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru nu se iau in considerare:
a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;
b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;
c) valoarea livrarilor de bunuri cu instalare, efectuate in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;
d) valoarea oricarei livrari efectuate de un furnizor din Romania in cadrul unei tranzactii supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform art. 1522 din Codul fiscal.
e) valoarea oricarei livrari de energie electrica si de gaz natural distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural.

Furnizorul poate opta sa schimbe locul livrarii intr-un alt stat membru pentru toate vanzarile sale la distanta efectuate din Romania catre acel stat membru. Optiunea se comunica printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania si se exercita de la data trimiterii scrisorii recomandate, ramanand valabila pana la 31 decembrie al celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea.

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

Conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achizitii intracomunitare de bunuri este intotdeauna in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor. În cazul in care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal, cumparatorul furnizeaza un cod de inregistrare in scopuri de TVA dintr-un alt stat membru, decat cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor, se aplica reteaua de siguranta, respectiv achizitia intracomunitara se considera ca are loc si in statul membru care a furnizat codul de inregistrare in scopuri de TVA si in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

In sensul art. 1321 alin. (3) din Codul fiscal, daca cumparatorul face dovada ca a supus la plata taxei achizitia intracomunitara si in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor si in statul membru care a furnizat un cod de inregistrare in scopuri de TVA, acesta poate solicita restituirea taxei achitate in statul membru care a furnizat codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Restituirea taxei aferente achizitiei intracomunitare se realizeaza astfel:
a) in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, prin inregistrarea cu semnul minus in decontul de taxa prevazut la art. 1562 in Codul fiscal a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente;
b) in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, restituirea taxei se realizeaza conform normelor procedurale in vigoare.

Exemplu: o persoana impozabila din Romania inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal, achizitioneaza in Ungaria (locul unde se incheie transportul bunurilor) bunuri livrate din Franta. Persoana respectiva nu este inregistrata in Ungaria in scopuri de TVA, dar comunica furnizorului din Franta codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania, pentru a beneficia de scutirea de taxa aferenta livrarii intracomunitare realizata de furnizorul din Franta. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA in Ungaria si plata TVA aferenta achizitiei intracomunitare conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, persoana respectiva poate solicita restituirea taxei platite in Romania aferente achizitiei intracomunitare, care a avut loc si in Romania conform art. 1321 alin. (2) din Codul fiscal.

In conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (4) din Codul fiscal, in cazul in care pana la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara efectuata in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 1321 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata TVA in statul membru unde se incheie expedierea sau transportul bunurilor, nu se mai aplica prevederile art. 1321 alin. (2) din Codul
fiscal.

 


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.